<% getipaddress = request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") if getipaddress = "" then getipaddress = request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") struserip = split(getipaddress, ".") if struserip(0)="192" and struserip(1)="168" then checkip=true if struserip(0)="202" and struserip(1)="114" and (struserip(2)>="224" and struserip(2)=<"239") then checkip=true if struserip(0)="211" and struserip(1)="69" and (struserip(2)>="160" and struserip(2)=<"175") then checkip=true if struserip(0)="222" and struserip(1)="20" and (struserip(2)>="128" and struserip(2)=<"159") then checkip=true if checkip=true then call notes else End if sub notes %> 北京师范大学新闻网
校领导讲话>>MORE
动态新闻>>MORE
院系规划>>MORE
  
您现在的位置:  北京师范大学新闻网 >>  专题新闻 >>  十二五规划纲要专题 >>  十二五图文报道  
 
 

0篇新闻,  最前页  上一页  下一页  最后页   页次:1/1页 转到
本栏最新热门图片
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 版权申明 | 站点导航
北京师范大学新闻中心 版权所有 转载新闻请注明出处 转载文章请与管理员联系 Copyright © 1998-2008